PRVA LIGA FEDERACIJE BIH-GRUPA SJEVER

NOMINACIJA SLUŽBENIH LICA

Utakmice 2.kola-01.10.2016.

Broj utakmice: 05 / 006 RK’BOSNA TS’ RK ‘SANA 7’
Mjesto: Tešanj Sudijski par Kontrolor
Termin: 01.10.2016. KADIĆ – TURSIĆ ŠABIĆ Mevludin
Rezultat:   Ocjena suđenja:
Broj utakmice: 05 / 007 RK’BIHAĆ’ RK ‘KAKANJ’
Mjesto: Bihać Sudijski par Kontrolor
Termin: 01.10.2016. MUJAKOVIĆ – ŠEHIĆ MEHAGIĆ Zahid
Rezultat:   Ocjena suđenja:
Broj utakmice: 05 / 008 RK ‘ŽEPČE’ RK ‘GRAČANICA’
Mjesto: Žepče Sudijski par Kontrolor
Termin: 01.10.2016. MEŠIĆ – KAPETANOVIĆ HUKIĆ Hazim
Rezultat:   Ocjena suđenja:
Broj utakmice: 05 / 009 RK’ČELIK Junior’ RK ‘LUKAVAC’
Mjesto: Zenica Sudijski par Kontrolor
Termin: 01.10.2016. ĐERZIĆ – KORJENIĆ ŠTITKOVAC Senad
Rezultat:   Ocjena suđenja:
Broj utakmice: 05 / 010 RK’GRADAČAC’ RK ‘KRIVAJA 2’
Mjesto: Gradačac Sudijski par Kontrolor
Termin: 01.10.2016. ČAUŠIĆ – MURATOVIĆ TKAČEK Slavko
Rezultat:   Ocjena suđenja:
Slobodna ekipa: RK ‘SLOBODA SOLANA’

Službena lica za utakmice 05/009 I 05/010 dužna su naplatiti jedan prijevoz.

Po završetku utakmice delegati utakmice su dužni putem SMS-a na broj 061-185-636,na način predviđen članom 49.Propozicija javiti : rezultat utakmice, ocjenu suđenja, eventualne izrečene kazne,te dati kratak komentar o istoj.                KOMESAR TAKMIČENJA

     Arijana Vojić s.r.