Bilal Šuman, selektor rukomente reprezentacije Bosne i Hercegovine, učestvovat će u radu 9. međunarodnog kongresa “Sport i zdravlje ”, koji organizuje Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli u petak, 2.12.2016. godine.

Šuman će se na Kongresu pojaviti kao predavač i specijalni gost.

Iz Univerziteta u Tuzli potcrtavaju da će prisutni i ove godine moći čuti izvanredna predavanja eminentnih profesora i istaknutih sportskih radnika koji će govoriti o ulozi kineziološke edukacije u savremenom životu, o značaju motoričkih aktivnosti djece predškolskog uzrast, o značaju sporta u savremenom životu, modernim trenažnim tehnologija, o specifičnosti tjelesnog odgoja kod djece sa intelektualnim teškoćama, o individualnim programima adaptirane tjelesne aktivnosti za osobe sa posebnim potrebama i drugim temama.