Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli danas je po 9. put organizovao Međunarodni kongres “SPORT I ZDRAVLJE”, koji se ove godine održao i u okviru obilježavanja 40 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli.

Kongresu je prisustvovalo oko 300 učesnika, a prijavljeno je preko 50 naučnih i stručnih radova iz zemlje i inostranstva. Posebnu pažnju sportske javnosti i medija privuklo je učešće selektora rukometne reprezentacije BiH Bilala Šumana, koji je specijalni gost i predavač na Kongresu.

I ove godine prisutni su imali priliku da čuju izvanredna predavanja eminentnih profesora i istaknutih sportskih radnika koji su govorili o ulozi kineziološke edukacije u savremenom životu, o značaju motoričkih aktivnosti djece predškolskog uzrast, o značaju sporta u savremenom životu, modernim trenažnim tehnologijama, o specifičnosti tjelesnog odgoja kod djece sa intelektualnim teškoćama, o individualnim programima adaptirane tjelesne aktivnosti za osobe sa posebnim potrebama i drugim temama.

Pored Bilala Šumana predavači na Kongresu bili su: Melika Muratović sa FTOS Univerziteta u Tuzli, Milan Čoh – Fakulteta športa Univerziteta u Ljubljani, Snežana Vujanović – Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, Meliha Bijedić i Vesna Bratovčić sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Violeta Šiljak – Univerzitet Alfa Beograd i Dragana Drljačić – Sportsko dijagnostički centar Šabac.

IX Međunarodni kongres organizovan je u saradnji sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom, Pedagoškim zavodom TK- a, Društvom  pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja TK- a i Rukometnim savezom BiH.