Bilten broj 09 omladinskih takmičenja Sarajevo za muškarce možete vidjeti OVDJE.

Obavijest za klubove Radnički i Goražde

Shodno održanom sastanku u Sarajevu 23.12.2016. godine sa predstavnicima RSBiH, a u vezi žalbi kako navedenih klubova tako i gostujućih na delegiranje i nedolazak sudija i delegata na utakmice od strane zbora rukometnih sudija Goražde na utakmice na kojima su domaćini RK Radnički i RK Goražde, donosim sljedeću odluku:

  • Obavezuju se ekipe RK „Radnički“ i MRK“Goražde“ da od 10. kola omladisnke lige obezbijede sudije i delegate za utakmice na kojima su isti domaćini.
  • Prilikom odabira isti moraju imati položenu licencu za rukometnog sudiju
  • Isti mogu biti aktivni ili pasive sudije-

Komesar takmičenja

Nedim Lipa