Portal Svijet Rukometa u posjedu je rješenja izdatog od strane Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine, naime, Ministarstvo pravde BiH dalo je saglasnost za upis u registar udruženja, Rukometni savez Bosne i Hercegovine, tako da je Bosna i Hercegovina nakon godina iščekivanja i službeno dobila krovnu kuću bh rukometa.

Napominjemo, osnivačka Skupština održana je 11.6. tekuće godine u hotelu Hills na Ilidži.

Za predsjednika RSBiH izabran je Amir Zahirović, koji je u prethodnom periodu obavljao ulogu komesara takmičenja. Za dvojicu potpredsjednika imenovani su Nevenko Herceg i Zdravko Miličević.

U Upravni odbor izabrani su Amir Zahirović, Mirsad Mahmutagić, Nedim Musić, Dautović Emir, Nevenko Herceg, Ivan Ševo, Zadro Slobodan, Petar Skočibušić, Zdravko Milićević, Aleksandar Milijuš, Gora Raca i Dragan Kojić.

Kako to nalaže zakon o sportu, državni rukometni savez je formiran udruživanjem entitetskih, odnosno Rukometnog saveza Federacije i Rukometnog saveza Republike Srpske.

rjesenje savez reg

Svijet Rukometa