Izvlačenje za kvalifikacijski ciklus za Evropsko prvenstvo 2020 bit će u Norveškoj, u Trondheimu, 12.04.2018. godine.

Prema rang listi evropskih reprezentacija, BiH se nalazi na 19. mjestu zajedno sa Holandijom i Portugalom.

Iz tog razloga će prije izvlačenja grupa biti upriličeno predizvlačenje kako bi jedna od ove tri reprezentacije bila premještena u treću jakosnu skupinu.

Inače, prema rang listi, jakosne skupine su:

Prva skupina: Francuska,Hrvatska, Njemačka, Danska, Slovenija, Bjelorusija, Mađarska, Makedonija
Druga skupina: Rusija, Češka, Poljska, Island, Srbija, Crna Gora kao i BIH, Holandija, Portugal
Treća skupina: Latvija, Litvanija, Švicarska, Slovačka, Ukrajina, Izrael, Turska i (BiH, Holandija ili Portugal)
Četvrta skupina: Finska, Belgija, Estonija, Grčka, Rumunija, Italija, Kosovo, Farska Ostrva