Istraživači sa Univerziteta Manchester, Jake Shaw, Junaid Patel i William Reynolds, u ponedjeljak su obavili razgovor sa generalnim sekretarom Rukometnog saveza BiH, Lejlom Hairlahović, a tema razgovora je bila uloga sporta u BiH i razvoj istog.

Istraživači iz Velike Britanije su postdiplomci na programu Mir i konflikti, a zainteresirani su za ulogu nogometa, hokeja na ledu, košarke i rukometa u povećanju društvene kohezije i razvoja.

Rezultati istraživanja i prijedlog politika će uskoro biti dostupni javnosti.