Upravni odbor RSBiH je na sjednici održanoj 10.07.2018. godine donio zaključak o prelaznom roku. U istom se navodi da će prelazni rok unutar Rukometnog saveza BiH inače trajati  od 01.07. do 01.03. u tekućoj sezoni kako je precizirano i u ostalim članicama EHF.

Aktivira se prelazni rok od 11.07.2018. godine na način da klubovi mogu pokrenuti procedure oko prelaska igrača.

Detaljne informacije i upute oko dokumentacije i načina registracije bit će objavljene nakon 23.07.2018. godine.